Czy w programie istnieje możliwość dokonywania kompensat z datą bieżącą?

image_print

W celu dokonywania kompensat z data bieżącą należy w menu System/ Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczyć parametr Kompensaty z datą bieżącą.
Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wtedy kompensata wykonywana jest z datą dokumentu późniejszego, biorącego udział w rozliczeniu kompensatą.

Czy ten artykuł był pomocny?