Jak rozpocząć pracę z modułem Księga Handlowa?

image_print

Rozdział ten przedstawia w kolejnych punktach informacje istotne dla użytkownika, który rozpoczyna pracę w programie Comarch ERP Optima.

Przystępując do pracy w module Księga Handlowa należy wykonać następujące czynności:

  • Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości
  • W przypadku korzystania z Księgi Handlowej Plus należy ustawić dodatkowo parametry związane z obsługą kont walutowych (System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)
  • Ustalić nazewnictwo stron kont księgowych: Debet/Credit lub Winien/Ma (Konfiguracja programu/Księgowość/Parametry)
  • Założyć dzienniki księgowe  (System/ Konfiguracja firmy/Księgowość/Dzienniki)
  • Założyć, jeśli jest to konieczne, blokady dostępu odpowiednim Użytkownikom programu (System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Blokady dostępu); (System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Dziennikizakładka Zakazy)
  • Dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi: modułu Kasa/Bank; modułu Środki Trwałe oraz Rejestrów VAT

Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu. 

Czy ten artykuł był pomocny?