Jak umieścić numer BDO na wydrukach?

image_print

Numer BDO należy wprowadzić w Pieczątce firmy: w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/

Pieczątka firmy. Należy otworzyć aktualną pieczątkę firmy i wybrać przycisk Odblokuj edycję , aby aktywować widoczne pola. Następnie w polu Numer rejestrowy w BDO należy wpisać odpowiedni numer i zapisać zmiany wybierając ikonę dyskietki. Numer ten będzie drukowany na wydrukach standardowych, w sekcji zawierającej dane z pieczątki firmy.

W przypadku wydruków fiskalnych, aby na wystawionych paragonach fiskalnych, po wydrukowaniu numer BDO był widoczny należy wprowadzić numer ręcznie, bezpośrednio na drukarce fiskalnej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?