Jak w wydruku „seryjnym” wywoływanym z formularza Faktury Sprzedaży (Wydruki seryjne/ FA && WZ && KP) drukować inne wydruki, niż te które są wywoływane standardowo?

image_print

Na otwartym formularzu dokumentu Faktury Sprzedaży należy z menu Wydruk danych lub Podgląd wydruku obok ikony drukarki wybrać Konfigurację wydruków (lub wcisnąć na formularzu faktury <CTRL>+<F2>).
Należy przenieść standardowy wydruk FA && WZ && KP do wydruków użytkownika (przytrzymując klawisz <CTRL> myszką przenieść wydruk do wydruków użytkownika).
W definicji przeniesionego wydruku w sekcji XML w obrębie tagu … znajdują się definicje trzech funkcji (napisane w języku VBScript):

  • Function WykonajWydrukFS,
  • Function WykonajWydrukKP,
  • Function WykonajWydrukWZ,

które wywołują odpowiednio wydruki FA, KP i WZ.

Żeby zmienić wydruk wywoływany przez poszczególne z funkcje należy wewnątrz definicji tej funkcji podać nową wartość pola:

  • Format.ID, 

określają ono, który wydruk będzie drukowany.

Wartości powyższego pola można odczytać z formularza wydruku, który ma być drukowany z zakładki Definicja:

Wartość pola:

  • ID wydruku podstawiamy do Format.ID. 

Jeśli chcemy np. drukować zamiast standardowego wydruku KP, wydruk KP użytkownika dla którego dane z pierwszej zakładki formularza wydruku wyglądają tak jak na zrzucie ekranowym powyżej, wówczas należy wewnątrz definicji funkcji WykonajWydrukKP
ustawić wartość pola:

  • Format.ID, 

na odpowiednio 1122,

czyli:

  • Format.ID = 1122

Więcej informacji dotyczących modyfikacji wydruków można znaleźć w filmach instruktażowych „GenRap” dostępnych z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w części Handel) oraz w Instrukcjach GenRap.

Czy ten artykuł był pomocny?