Jak wystawić duplikat Faktury Sprzedaży?

image_print

Należy otworzyć fakturę na liście Faktur Sprzedaży, a następnie wybrać wydruk Duplikat:

Duplikat stanowi odzwierciedlenie Faktury Sprzedaży z momentu jej zapisu na stałe. Na wydruku Duplikatu widnieje informacja, że dokument został już opłacony tylko w przypadku, kiedy faktura została rozliczona podczas zapisu na stałe. Ma to miejsce dla faktur:

– płatnych nieodroczoną formą płatności: gotówka, karta,

– na których z poziomu zakładki [Płatności] wskazano do rozliczenia zaliczkę kontrahenta.

Dla faktur rozliczonych w programie już po ich zapisie na stałe, na wydruku Duplikatu widoczna jest informacja o nieuregulowanej płatności. Jeśli dla takiej faktury, chcemy na wydruku Duplikatu uzyskać informację, że dokument został opłacony, należy wykonać modyfikację wydruku we własnym zakresie. Instrukcja opisująca tę modyfikację znajduje się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?