Moduł Księga Podatkowa – Informacje ogólne

image_print

Charakterystyka modułu Księga Podatkowa

Przeznaczenie programu

Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa, to nowoczesny program realizujący wszystkie niezbędne funkcje księgowe w firmie prowadzącej księgę przychodów i rozchodów, pracujący w środowisku Microsoft Windows.

Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń nabytych we wdrażaniu programów rodziny Comarch ERP Klasyka. Równocześnie, sprawdzone w Klasyce rozwiązania, uzbrojone zostały w najnowszą technologię. W efekcie powstał przyjazny użytkownikowi program na miarę XXI wieku.

Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT). Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7 (do grudnia 2016 r.), VAT-7K, VAT-7D, VAT‑UE, VAT-9M, VAT-27 oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz deklaracji PIT-37.

Moduł Księga Podatkowa w systemie Comarch ERP Optima

Moduł Księga Podatkowa jest częścią składową systemu Comarch ERP Optima. Książka podatkowa współpracuje przede wszystkim z: 

  • Modułem Faktury i Handel – gdzie użytkownik ma możliwość wystawienia faktur dla kontrahentów, a następnie przeniesienia ich do odpowiednich rejestrów w module Księga Podatkowa, skąd są one później przeksięgowywane do odpowiednich kolumn Książki podatkowej lub do ewidencji ryczałtowej.
  • Modułem Kasa/Bank – gdzie są ujmowane wszelkie zagadnienia związane z przepływem środków pieniężnych w firmie. Moduł Kasa/Bank musi „wiedzieć” o każdym zdarzeniu finansowym, które ma miejsce w przedsiębiorstwie. Tylko wtedy jest w stanie zarządzać finansami i generować kompletny obraz finansowy firmy (stan przeszły, bieżący i prognozy). Do modułu Kasa/Bank z modułu Księga Podatkowa Rejestry VAT użytkownik przenosi zapisy do rejestrów kasowo/bankowych oraz płatności przyszłe do Preliminarza Płatności. Na poziomie modułu Kasa/Bank użytkownik dokonuje rozliczeń, księguje różnice kursowe, księguje zapisy KP/KW i drukuje przelewy.
  • Modułem Środki Trwałe – gdzie użytkownik prowadzi Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie, której generowane są odpisy amortyzacyjne, które są przeksięgowywane do odpowiednich kolumn Księgi przychodów i rozchodów.
  • Modułem Kadry i Płace – gdzie użytkownika prowadzi Ewidencje wynagrodzeń i ma możliwość wyliczania poszczególnych składników wynagrodzeń, drukowania listy płac, generowanie deklaracji PIT 4 oraz współpracy z Płatnikiem. Wartość wynagrodzenia brutto jest księgowana w kolumnie 12 ‑ Wynagrodzenia w gotówce i w naturze, a ZUS płacony przez pracodawcę w kolumnie 13 ‑ Pozostałe wydatki.

Czy ten artykuł był pomocny?