Odsetki podatkowe

image_print

Lista obowiązujących stóp procentowych odsetek podatkowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa.

Procent – wysokość stopy procentowej. Nie można wpisać na listę stopy 0% (zero).

Zaokrąglaj kwotę odsetek podatkowych do – parametr decyduje o tym, w jaki sposób kwota odsetek wyliczona na notach odsetkowych i ponagleniach zapłaty będzie zaokrąglana. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 1,00. Jeżeli użytkownik nie ma potrzeby zaokrąglania wyliczonych kwot odsetek parametr ten należy odznaczyć.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek podatkowych, a nie odsetek indywidualnych użytkownika

Czy ten artykuł był pomocny?