Pozostałe funkcje

image_print

W menu głównym System jest możliwość uruchomienia Comarch ERP Optima. Także na pasku narzędziowym jest ikona umożliwiająca uruchomienie Comarch ERP Optima i automatyczne zalogowanie się do aktualnie podświetlonej bazy danych.

Na pasku narzędziowym Biuro Rachunkowe, obok ikony do uruchamiania Comarch ERP Optima, dostępna jest ikona uruchamiająca Rejestrator Czasu Pracy . Rejestrator Czasu Pracy uruchamia się w kontekście zalogowanego do Comarch ERP Optima Operatora.

Możliwość przelogowania się występuje zarówno w menu głównym System, jak i z użyciem ikony Logowanie .

W menu głównym Widok dostępne są następujące opcje:

  • Włącz/Wyłącz pasek narzędzi – włączenie/wyłączenie paska narzędziowego
  • Włącz/Wyłącz pasek stanu – włączenie/wyłączenie paska stanu

Po wyborze operacji seryjnych w grupie Widok dostępne są następujące opcje:

  • Odśwież <F5> - odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych
  • Odśwież wszystko <CTRL>+<F5> - odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych - dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.

Czy ten artykuł był pomocny?