Rabat typu stała cena

image_print

Stałą cenę dla towaru można określić z poziomu słownika Rabaty, zakładka [Stała cena].

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski. Podczas definiowania ceny należy określić:

Kod towaru – którego dotyczy definiowana stała cena.

Typ ceny – czy definiowana cena jest ceną netto czy brutto. Podczas wpisywania towaru na dokument program automatycznie wylicza cenę zgodną z algorytmem liczenia tego dokumentu.

Cena – cena stała

Waluta – waluta, w jakiej określona jest cena. W przypadku cen określonych w walutach obcych program automatycznie przelicza je wg obowiązującego kursu na walutę zgodną z walutą wystawianego dokumentu.

Stała cena na towar może dotyczyć:

  1. wszystkich kontrahentów– wtedy niezależnie od kontrahenta wpisanego na dokument dla towaru zawsze proponowana jest stała cena.
  2. grupy kontrahentów– w przypadku kontrahentów należących do wskazanej grupy proponowana jest stała cena. Dla wszystkich pozostałych proponowane są ceny zgodne z określoną na ich karcie grupą cenową oraz przyznanymi rabatami. W przypadku ceny definiowanej dla grupy kontrahentów należy wcześniej wskazać grupę (wybór jest możliwy z rozwijanej listy).
  3. jednego kontrahenta – podane ceny stałe dotyczą tylko danego kontrahenta. Wyboru kontrahenta można dokonać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku lub wpisując bezpośrednio w pole.

Priorytety rabatów

Czy ten artykuł był pomocny?