RCP formaty importu

image_print

Współpraca z RCP dostępna jest w module Płace i Kadry Plus po zaznaczeniu parametru Używanie RCP do ewidencji czasu pracyKonfiguracji Firmy/ Płace / Parametry. Funkcja przydatna zwłaszcza w dużych firmach wykorzystujących czytniki RCP do rejestracji czasu pracy pracowników i chcących powiązać odczyty z RCP z systemem wynagrodzeń, głównie w zakresie rozliczania nadgodzin. Po zaznaczeniu parametru, zapisaniu zmian w konfiguracji i po ponownej edycji pojawią się dwie gałęzie:

 • RCP formaty importu – lista zdefiniowanych formatów importu,
 • RCP reguły wygładzania – lista zestawów parametrów dotyczących nanoszenia automatycznych korekt podczas importu z pliku RCP.

Konfiguracja formatów importu RCP jest w formie listy ułożonej alfabetycznie według nazw, wyszukiwanie wspierane jest za pomocą lokatora. Przyciskiem  Dodaj można zdefiniować formaty importu plików RCP z ogólnymi założeniami dotyczącymi importu danych z tych plików. Istnieje możliwość kopiowania między bazami ustawień dotyczących RCP z Narzędzi /Import z innych baz/RCP formaty importu.

Formularz definicji formatu importu RCP zawiera następujące pola:

 • Nazwa – pole tekstowe 40 znaków – wymagana unikalność.
 • Rodzaj importu – są możliwe dwie opcje: Import z pliku tekstowego oraz Import z bazy Comarch ERP XL.
 • RCP jako „lista obecności” bez szczegółowego zapisu godzin – flaga domyślnie bez zaznaczenia. Przy imporcie oznacza to, że jakikolwiek zapis w pliku na dany dzień dla pracownika jest równoznaczny z dopisaniem w jego kalendarzu obecności zgodnej z ustawieniami w planie pracy.
 • Format pliku – jest to pole tekstowe 50-znakowe, pozwalające na zapisanie za pomocą odpowiednich masek formatu wiersza z pliku tekstowego generowanego przez czytnik RCP.

Dostępneformacie pliku maski i ich znaczenie:

 • R – rok
 • M – miesiąc
 • D – dzień
 • g – godzina
 • m – minuta
 • N – numer karty RCP
 • O – wykonywana operacja – akcja (wejście/wyjście)
 • X – znak ignorowany – czyli nieistotny przy imporcie.
Uwaga
Pole format pliku jest nieaktywne przy ustawieniu opcji importu z Comarch ERP XL.
 • Oznaczenie wejścia – pole 8-znakowe – pozwalające zapisać, jaki ciąg cyfr w pliku RCP oznacza wejście. Istnieje z możliwość zapisania wielu kolejnych ciągów znaków oddzielonych średnikami, jeśli różne zapisy w pliku mają być interpretowane identycznie przy imporcie (np. zarówno 10, 11 jaki i 12 mają oznaczać wejście – zapisujemy to jako: 10;11;12).
 • Analogicznie obsługiwane są pola:
  • Oznaczenie wyjścia
  • Oznaczenie wejścia służbowego
  • Oznaczenie wyjścia służbowego
 • Strefa dla zapisu wejść zwykłych – pole nieaktywne dla opcji RCP jako lista obecności:
  • Zgodna z pierwszą strefą z planu pracy w danym dniu – flaga domyślnie zaznaczona,
  • Inna – pole na wpisanie strefy (dostępna lista stref) – aktywne tylko, gdy nie zaznaczono flagi wskazującej na strefę z planu pracy.
 • Strefa dla zapisu wejść służbowych – pole nieaktywne dla opcji RCP jako lista obecności:
  • Zgodna z pierwszą strefą z planu pracy w danym dniu – domyślnie zaznaczony,
  • Inna – pole na wpisanie strefy – aktywne tylko, gdy nie zaznaczono flagi wskazującej na strefę z planu pracy.
 • Ścieżka dostępu do pliku RCP – nieaktywna dla opcji importu z Comarch ERP XL.

Po wypełnieniu formatu użytkownik może go dodatkowo ręcznie korygować lub uzupełniać.

Uwaga
W pliku tekstowym wejścia i wyjścia pracownika muszą być wprowadzone jako osobne wpisy (wiersze). Oznaczenia „wejścia” i „wyjścia” nie mogą być takie same.
Przykład
Jeśli czytnik zapisuje rok w formacie dwucyfrowym, to podpowiedziane RRRR (4 znaki) należy skrócić do RR (2 znaków). Podobnie w przypadku numeru karty RCP – jeśli jest zapisywana na mniejszej (lub większej) liczbie znaków niż proponowana, to podstawione NNNN należy odpowiednio skrócić, albo dopisać brakującą ilość liter N.

Edycja formatu importu RCP

Na formularzu znajduje się parametr Nieaktywny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że nie jest już w bazie używany i można w ten sposób go ukryć na liście dostępnych formatów.

Uwaga
Przed importem pliku RCP do programu należy sprawdzić, czy po ostatniej linii pliku tekstowego jest pojedynczy <ENTER>, w przeciwnym wypadku plik się nie zaimportuje .

Czy ten artykuł był pomocny?