Wyroby węglowe

image_print
Obsługa podatku akcyzowego na wyroby węglowe oraz wydruk Świadectwa jakości paliw stałych są dostępne w programie po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Akcyza na wyroby węglowe.

Kody CN

W menu Ogólne/ Inne/ Kody CN należy dodać dla wyrobów węglowych ośmiocyfrowe kody scalonej nomenklatury w formacie jak na obrazku poniżej (np. 27010000):

Menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
Lista kodów CN
Okno dodawania kodu CN

Dany kod CN należy przypisać do pozycji cennikowej – menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby, na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza]. Kod ten można również wskazać na zakładce [Ogólne] formularza pozycji cennika, wówczas zostanie on automatycznie przeniesiony na zakładkę [Akcyza].

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe

Świadectwo jakości paliw stałych

 

Czy ten artykuł był pomocny?