Zamknięcie okresu obrachunkowego i otwarcie kolejnego

image_print

Zamknięcia okresu obrachunkowego dokonujemy po przeniesieniu wszystkich zapisów z bufora księgowań do zapisów zatwierdzonych. W menu: System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe edytujemy formatkę okresu obrachunkowego i zaznaczamy parametr Zamknięty. Nie trzeba zamykać poprzedniego okresu obrachunkowego, aby móc założyć nowy i dokonywać w nim księgowań.

Nowy okres obrachunkowy należy założyć w Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Na formularzu okresu obrachunkowego można wskazać dzienniki księgowań oraz daty księgowania dla dekretu różnicy kursowej oraz dekretu kompensaty generowanych podczas rozrachunków w „tle” lub podczas dokonywania rozrachunków z listy dokumentów nierozrachowanych. Data księgowania domyślnie ustawiana jest jako data rozrachunku, która jest pobierana z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa – Data rozrachunku jako późniejsza z dat.

Przy zakładaniu nowego okresu pojawia się możliwość skopiowania ustawień z poprzedniego okresu (dotyczy to dzienników księgowań, Planu Kont, grup kont, i kręgów kosztów, dzienników księgowań dla dekretów RK i KOMP i dat księgowania tych dokumentów) oraz możliwość odchudzenia planu kont (tzn. skopiowania planu kont bez kont nieaktywnych i/lub kont słownikowych o zerowych saldach), a także możliwość ustawienia nowego okresu obrachunkowego jako bieżącego. Zmiana okresu, na którym można aktualnie pracować i do którego księgować, odbywa się przez zmianę bieżącego okresu obrachunkowego w Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.

Import bilansu otwarcia z poprzedniego roku obrachunkowego został opisany tutaj.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?