CRM i Obieg dokumentów

image_print

CRM

Nowości

  1. Lista Oferty handlowej. Na liście dodano operację seryjną, umożliwiającą dodanie/usunięcie szablonu na formularzu oferty handlowej.  Funkcja ta działa dla zaznaczonych na liście ofert handlowych. Dodać lub usunąć szablon można zarówno na formularzach zatwierdzonych jak i tych w buforze.

Poprawiono

  1. Przyspieszono działanie programu podczas filtrowania wg kontrahenta listy Ofert  Handlowych, na których znajduje się duża liczba podmiotów.
  2. Poprawiono działanie personalizacji aktywnego okna  na formularzu oferty handlowej.
  3. Poprawiono aktualizację schematu windykacji po zmianie kontrahenta na dokumencie. W takiej sytuacji na zdarzeniu w preliminarzu płatności ustawiany jest schemat windykacji przypisany do karty kontrahenta.
  4. Poprawiono działanie skrzynki pocztowej obsługującej protokoły szyfrujące TLS 1.2, 1.0 i 1.1.
  5. Przy komunikacji z serwerami pocztowymi sprawdzana jest lista CRL wskazana w certyfikacie serwera.

 

Obieg dokumentów

Nowości

  1. Udostępnij dla OCR. Umożliwiono seryjne udostępnianie plików dla usługi OCR z poziomu listy dokumentów OBD. Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, działa dla zaznaczonych na liście dokumentów. Po zatwierdzeniu operacji, na formularzach dokumentów, na zakładce [Ogólne] w sekcji Archiwum plików zaznaczony zostanie parametr Udostępnij dla usługi OCR dla wszystkich plików posiadających rozszerzenie jpg, jpeg, png, pdf oraz tiff. Funkcja dostępna jest dla operatorów posiadających uprawnienie do udostępniania plików dla usługi OCR.

Czy ten artykuł był pomocny?