Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

 1. Numer rachunku bankowego Płatnika na FZ. Na Fakturze Zakupu, Fakturze Zakupu od Rolnika Ryczałtowego oraz na korektach do tych dokumentów, na zakładce [Kontrahent] w sekcji Domyślny płatnik – umożliwiono wskazanie numeru rachunku bankowego Płatnika, na który ma zostać wykonana płatność (automatycznie podpowiada się konto bankowe oznaczone na karcie kontrahenta jako domyślne).
   • Na korektach zawsze automatycznie ustawiany jest domyślny rachunek bankowy Płatnika (nie jest przenoszone konto bankowe Płatnika z dokumentu korygowanego). Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany na korekcie numeru rachunku bankowego Płatnika.
   • Na fakturach powstałych przez kopiowanie ustawiany jest numer rachunku bankowego Płatnika z dokumentu kopiowanego, pod warunkiem że ten numer aktualnie znajduje się na formularzu Płatnika. Jeśli numer rachunku bankowego Płatnika został usunięty, na skopiowanym dokumencie ustawiany jest domyślny numer rachunku bankowego Płatnika.
   • Na dokumentach w buforze utworzonych przed aktualizacją bazy danych do najnowszej wersji programu, ustawiany jest domyślny rachunek bankowy Płatnika.

Zmiany

 1. Rozmiar okien. Umożliwiliśmy zmniejszenie i dostosowanie wysokości okien list dokumentów handlowo magazynowych do potrzeb Użytkownika.
 2. Poczta Polska, telefon Odbiorcy. Na Zleceniu nadania przesyłki nie jest wymagane uzupełnienie numeru telefonu Odbiorcy.

Poprawiono

 1. Wpłata do Paragonu. Modyfikacja opisu analitycznego nie powoduje usunięcia zapisu kasowo/ bankowego do Paragonu.
 2. Poczta Polska. Na Zleceniu nadania przesyłki, dla Nadawcy w polu Telefon – można podać numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego.
 3. Granica ceny towaru – max rabat. Poprawiono dodawanie pozycji cennika na Fakturę Sprzedaży w sytuacji, kiedy na towarze ustalono granicę ceny – maksymalny rabat, niższy niż rabat domyślny kontrahenta wybranego na FS.
 4. Granica ceny towaru – max rabat. Poprawiono ustawianie rabatu na pozycjach Faktury Sprzedaży w sytuacji, kiedy jeden z towarów ma ustaloną granicę ceny jako maksymalny rabat i operator ma zakaz sprzedaży powyżej maksymalnego rabatu.
 5. Zysk z transakcji dla usług. W sytuacji kiedy na Fakturze Sprzedaży zmieniono koszt usługi, zysk z transakcji wyświetlany z listy Faktur Sprzedaży zawiera koszt usługi z FS.
 6. Korekta ilości do Faktury Sprzedaży. Poprawiono zatwierdzanie korekty ilości do Faktury Sprzedaży w specyficznej sytuacji, kiedy dostawa towaru była wielokrotnie korygowana.
 7. Korekta wartości do Faktury Zakupu. Poprawiono zatwierdzanie korekty wartości do Faktury Zakupu w specyficznej sytuacji, kiedy dostawa towaru była wielokrotnie wydawana z magazynu i korygowana.
 8. Atrybuty towarów. Usunięto komunikat: „Czy wprowadzoną wartość dopisać do atrybutu?” pojawiający się po wyborze na pozycji dokumentu handlowego atrybutu towaru o typie lista i dopisaniu wartości atrybutu identycznej jak istniejąca, ale zawierającej na końcu spację.
 9. Personalizacja, atrybuty pozycji dokumentu. Poprawiono zapis okna Pozycja dokumentu, w sytuacji kiedy dla wartości atrybutu pozycji dokumentu w Personalizacji zaznaczono Wymagalność.
 10. Współpraca z kasami fiskalnymi. Kasy fiskalne Novitus – import paragonów z kasy. Poprawiono działanie importu w zakresie daty pobieranej z kasy fiskalnej, która umieszczana jest w opisie dokumentu.

Handel Plus

Poprawiono

 1. Kolejność cech partii. Na dokumentach przychodowych, w oknie Zasoby (dostępnym po naciśnięciu przycisku Wprowadź partie dostawy), cechy partii towaru wyświetlane są zgodnie z kolejnością ich dodania na karcie towaru.

 

Detal

Zmiany

 1. Współpraca z drukarką fiskalną INNOVA PROFIT EJ. Umożliwiono drukowanie na paragonie fiskalnym formy płatności „Inna” dla sterownika Innova.

Poprawiono

 1. Fiskalizacja paragonu z numerem NIP nabywcy. Poprawiono komunikat informujący Użytkownika, że w przypadku pracy drukarek fiskalnych w trybie on-line, aby na paragonie wydrukował się NIP kontrahenta, kontrahenta należy wybrać przed rozpoczęciem paragonu.

 

Serwis

Zmiany

 1. Rozmiar formularzy. Poszerzono okno formularza Zlecenia serwisowego i formularza Wzorca zlecenia cyklicznego.

Poprawiono

 1. Formularza Zlecenia serwisowego. Poprawiono działanie powiększanie okna formularza Zlecenia serwisowego.
 2. Filtrowanie na zakładce [Części]. Poprawnie działa filtrowanie po kolumnach na zakładce [Części].

Czy ten artykuł był pomocny?