Czy podczas naliczania składek PPK znaczenia ma okres, za który przysługuje wynagrodzenie czy data wypłaty?

image_print

W przypadku naliczania składek PPK znaczenie ma data wypłaty wynagrodzenia. Z dniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK i od każdego wynagrodzenia wypłaconego po jej zawarciu należy naliczać składki PPK. Składki PPK naliczamy od wszystkich elementów wynagrodzenia, które stanowią podstawę naliczania składek emerytalno-rentowych.

Przykład

Pracodawca zawarł w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK 5.11.2020. Pracownik miał wypłacone w listopadzie:

– wynagrodzenie za październik 2020 r. – data wypłaty 4.11.2020 r. – od tej wypłaty nie naliczamy składek PPK,
– premię za październik 2020 r. – data wypłaty 9.11.2020 – od całej wypłaty należy naliczyć składki PPK

Czy ten artykuł był pomocny?