Jak wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej w przypadku zmiany wymiaru etatu lub kalendarza w trakcie miesiąca?

image_print

Do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego za poszczególne okresy zgodne z wykonanymi aktualizacjami dotyczącymi zmiany wymiaru etatu i/lub kalendarza przyjmowana jest norma, która obowiązywałaby pracownika, gdyby cały miesiąc miał taki wymiar etatu i był rozliczany według tego kalendarza, który jest ustawiony w zapisie historycznym aktualnym na ‘datę do’ naliczanego elementu wynagrodzenia. Na wyliczanie normy będą jedynie wpływać modyfikacje w planie pracy wykonane w okresie, za który liczone jest dane wynagrodzenie, zaś zmiany mające miejsce w innym okresie nie zostaną uwzględnione (przy normie). Po podzieleniu stawki pracownika przez normę otrzymujemy stawkę za 1 godzinę pracy, która następnie jest przemnażana przez czas pracy w danym okresie.

W analogiczny sposób wyliczane jest dla pracownika ze stawką miesięczną wynagrodzenie powyżej/poniżej normy, dopłaty za pracę w nocy, pomniejszenie proporcjonalne oraz wynagrodzenia za czas urlopu (wyliczanie stawki za 1 godzinę urlopu z wynagrodzenia zasadniczego/mies.).

 

Przykład

Pracownik do 14 maja był zatrudniony na cały etat, stawka 3000 zł. Rozliczany był według kalendarza Standard (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin). Zaplanowana w kalendarzu w konfiguracji norma w maju dla całego etatu to 160 godzin. Z dniem 15 maja pracownik ma zmianę wymiaru etatu na 3/5, stawka 2500 zł. Pracownik rozliczany jest według indywidualnego kalendarza ‘Etat 3/5’ (pracuje 3 dni w tygodniu po 8 godzin), W kalendarzu w konfiguracji dla maja zaplanowana jest norma 96 godzin. Pracownik nie ma modyfikacji w planie pracy.

W wypłacie za maj pracownikowi zostanie wyliczone:

– Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 1 – 14.05: 1350 zł (3000 zł/160 godz* 72 godz)

– Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 15 – 31.05: 1458,33 zł (2500 zł/96 godz *56 godz)

 

Czy ten artykuł był pomocny?