Jak na wydruku zamieścić dane głównej jednostki samorządowej?

image_print

Dane jednostki samorządowej wpisuje się w System/ Konfiguracja/ Firma/Pieczątka firmy – jednostka samorządowa.

Za pomocą ikony plusa   dodajemy nową Pieczątkę firmy gdzie, możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON. Aby na wydrukach generowanych z programu pojawiały się dane głównej jednostki samorządowej, należy w Konfiguracji wydruków dla tego wydruku zaznaczyć parametr Dane jednostki samorządowej na wydruku znajdujący się na zakładce Ogólne.

Jeżeli parametr: Dane jednostki samorządowej na wydruku nie jest zaznaczony, wówczas zawsze na wydruk pobierane są dane z System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka firmy.

Czy ten artykuł był pomocny?