Komunikat ID 25203 „W konfiguracji zaznaczono parametr: „Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów”. Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?”

image_print

Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.

Czy ten artykuł był pomocny?