Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

image_print

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa.

Dodając Bilans otwarcia należy upewnić się, że w zakładce Narzędzia/Data bieżąca wybrana jest data z tego okresu obrachunkowego, którego dotyczy BO.

W celu ustawienia takiej daty należy odznaczyć parametr Program ma działać z datą bieżącą i wpisać datę z odpowiedniego okresu obrachunkowego, np. 1 stycznia 2020.

Czy ten artykuł był pomocny?