Komunikat ID 32743 „Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut. Czy chcesz kontynuować?”

image_print

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza definicji atrybutu typu lista, jeżeli na zakładce [Pozycje listy] została zmodyfikowana lista wartości atrybutu (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach).

Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy.

Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:

  • modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
  • usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością

Aby zweryfikować, na których kartach cennikowych znajduje się konkretny atrybut, można dodać kolumnę na liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/Zasoby), w której wyświetlona zostanie odpowiednia wartość atrybutu.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym nagłówku kolumny pojawi się menu. Należy kliknąć opcję „Wybór kolumn”, a następnie dwukrotnym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” przenieść kolumnę z odpowiednim atrybutem na listę.

Po dodaniu kolumny, w polu z filtrem można wpisać wartość atrybutu, aby wyfiltrować konkretne wartości.

Po zastosowaniu filtra, na liście widoczne są towary z wartością atrybutu, która została wpisana w okno z filtrem.

Jeśli w definicji atrybutu KOLOR zmieniona zostanie wartość listy „czerwony”, na „pomarańczowy”, wówczas zmiana zostanie zastosowana na wszystkich kartach cennikowych, posiadających atrybut KOLOR o wartości „czerwony”:

Czy ten artykuł był pomocny?