Pytanie ID 4101 „Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?”

image_print

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.

Czy ten artykuł był pomocny?