W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?

image_print

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dostępne są 2 nowe kolumny:

  • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
  • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

  • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
  • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
  • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
  • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?