W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, aby została wykazana na deklaracji VAT-7 w polu 31?

image_print
Uwaga
Od 1 listopada 2019 r. odwrotne obciążenie nie jest już wykorzystywane przy rozliczaniu podatków, zostało ono zastąpione obowiązkiem stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności.

Do Rejestru sprzedaży VAT należy dodać nowy dokument, stawkę VAT ustawiamy jako NP, natomiast Rodzaj transakcji (pole widoczne na zakładce 2. Kontrahent) należy ustawić jako Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

Czy ten artykuł był pomocny?