Czy należy weryfikować dokumenty dodane za pomocą usługi Comarch OCR?

Dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez Użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych.

Szczególną uwagę podczas weryfikacji należy zwrócić uwagę na:

  • numer NIP,
  • numer dokumentu,
  • datę wystawienia i sprzedaży,
  • formę płatności i termin płatności,
  • stawki VAT oraz kwoty,
  • numer rachunku bankowego.

Jeżeli dokument zostanie zweryfikowany przez Użytkownika jako poprawny to należy na takim dokumencie zmienić wartość atrybutu OCR z Niezweryfikowany na Zweryfikowany. Można w tym celu wykorzystać:

  1. przycisk dostępny po prawej stronie dokumentu. Jest on wyświetlany na dwa sposoby. Po dodaniu dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR na przycisku jest znak ? który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany (na zakładce [Atrybuty] atrybut OCR ma wartość Niezweryfikowany). Po naciśnięciu przycisku , wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na  .
  2. operację seryjną Oznacz dokumenty jako zweryfikowane 

Czy ten artykuł był pomocny?