Jak dodać zapis kasowo/bankowy?

W programie stworzyłeś już swój rejestr i wprowadziłeś do niego raporty – ostatnim z kroków jest wprowadzenie do nich zapisów kasowo/bankowych określających poszczególne przychody i rozchody. Jak się do tego zabrać

  1. Otwórz menu Kasa/Bank/Zapisy kasowo/bankowe
  2. Wybierz z filtra pod listą Rejestr oraz Raport – pamiętaj, że Raport musi być otwarty!
  3. Naciśnij ikonę 
  4. Wypełnij okno zgodnie z danymi np. z wyciągu – wpisz nr dokumentu, kwotę oraz wybierz kontrahenta
  5. Pamiętaj, aby Status ustawić na Nie rozliczono, dzięki temu będziesz mógł w przyszłości rozliczyć dany zapis!
  6. Zapisz zmiany ikoną 

 

Czy ten artykuł był pomocny?