Jak odnotować limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych?

Limit urlopu wypoczynkowego (młodociany) można dodać pracownikowi, który na formularzu danych pracownika w zakładce [3.Etat], w polu ‘Rodzaj zatrudnienia’ ma wybraną jedną z opcji: Młodociany – przyuczenie, Uczeń I roku, Uczeń II roku, Uczeń III roku.

Przejdźmy do przypisania pracownikowi limitu urlopy wypoczynkowego.

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
  2. Ustaw się na wybranym pracowniku a następnie przy ikonie  Kalendarz rozwiń menu dostępnych opcji i wybierz Limity nieobecności.
  3. Za pomocą ikony dodaj nowy Formularz limitu nieobecności i wybierz typ limitu Urlop wypoczynkowy (młodociany).
  4. Zapisz Formularz limitu nieobecności oraz uzupełnioną Listę limitów nieobecności.

Więcej na temat Limitu urlopu dla pracowników młodocianych w artykule: Limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych

Czy ten artykuł był pomocny?