Jak wysłać e-Sprawozdanie Finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)?

Aby wysłać e-Sprawozdanie Finansowe do KAS postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.

Krok 1

Przed wysłaniem e-Sprawozdania upewnij się, że jest ono poprawnie utworzone.

W tym celu kliknij w przycisk  Zapisz i waliduj ze schemą MF.

Krok 2

Zmień status sprawozdania na Zatwierdzone na zakładce Podsumowanie.

Uwaga
Po zatwierdzeniu sprawozdania nie jest możliwa zmiana daty sporządzenia. Przed złożeniem pierwszego podpisu należy zweryfikować, czy na zakładce [Podsumowanie] została ustalona prawidłowa data.

Od wersji 2021.0 występuje również możliwość automatycznego zatwierdzanie sprawozdania, co oznacza że w celu uproszczenia ścieżki postępowania podczas składania pierwszego podpisu aplikacja dokonuje walidacji oraz próby zatwierdzenia sprawozdania.

Krok 3

Podpisz sprawozdanie na zakładce Podpisy.

Krok 4

Dołącz inne dokumenty, które powinny być złożone wraz ze sprawozdaniem finansowym np. uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie. Aplikacja pozwala na podpisanie załączonego dokumentu za pomocą przycisku .

Krok 5

Przejdź do zakładki Podsumowanie. Sprawozdanie, które posiada status Podpisane może zostać wysłane do KAS.

Wyślij sprawozdanie naciskając w ikonę  Wyślij sprawozdanie do szefa KAS.

Krok 6

Sprawozdanie przesłane do szefa KAS otrzymuje status 122 – Sesja została zakończona.

Po wysłaniu sprawozdania program automatycznie pobiera UPO. Pobieranie UPO następuje co 10 sekund aż do jego pobrania lub otrzymania błędu w raporcie ze strony Ministerstwa.

Krok 7

Po pomyślnym odbiorze dokumentu UPO ponowne kliknięcie w ikonę  umożliwi wydrukowanie dokumentu UPO.

Czy ten artykuł był pomocny?