Jakie rodzaje przychodów są zwolnione z podatku w przypadku pracowników do 26 lat?

W przypadku pracowników poniżej 26 r. ż. korzystających ze zwolnienia z PIT dla młodych w wypłacie zaliczka podatku nie zostanie naliczona jedynie od przychodów, które są objęte zwolnieniem z podatku. Podczas naliczania wypłaty sprawdzana jest Pozycja na deklaracji PIT ustawiona w konfiguracji danego składnika. Zwolnienie z podatku do 26 lat zostanie zastosowane jedynie dla pozycji:

  • PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej,
  • PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia,
  • PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

Czy ten artykuł był pomocny?