PIT –28

Zakładka zawiera ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT-28 i jej załączników:

Nazwa – przeniesione z Pieczątki firmy.

Adres –  przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu.

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Typ działalności – „Gospodarcza” (domyślnie zaznaczona) oraz „Najem, dzierżawa”.

Czy ten artykuł był pomocny?