Parametry

Ścieżka do programu Płatnik – domyślna ścieżka lokalizacji Programu Płatnik. Przy niestandardowej lokalizacji programu Płatnik lub  zainstalowanym sieciowo – trzeba zmodyfikować ścieżkę dostępu poprzez wpisanie prawidłowej lub użycie przycisku ‘Wybór pliku’.

Współbieżne naliczanie wypłat- zaznaczenie parametru powoduje współbieżne (równoległe) naliczanie wypłat w trakcie  seryjnego naliczania wypłat.  Gdy parametr nie jest zaznaczony wypłaty naliczają się szeregowo.

Czy ten artykuł był pomocny?