Rabaty

W przypadku wystąpienia na jednym dokumencie rabatu dla kontrahenta i dla towaru określamy reguły udzielania rabatów:

Kumulacja addytywna (Rabat = Rabat tow. + Rabat kontrah.) – rabat jest równy sumie rabatów dla towaru i dla kontrahenta.

Kumulacja multiplikatywna (Rabat = 1 – (1 – Rabat tow.) * (1 – Rabat kontrah.)) – wybór tej metody powoduje, że rabat nie może przekroczyć 100% (podobnie jak marża metodą „w stu”).

Przykład
R1=50%

R2=60%

Rabat addytywny = 50% + 60% = 110% > 100% (!)

Rabat multiplikatywny = 1-(1-0,5)*(1-0,6) = 1-0,5*0,4 = 1-0,2 = 0,8 = 80% < 100%.

Uwaga
Jeśli rabaty składowe są małe, to praktycznie nie ma znaczenia, którą metodę stosujemy. Jeśli rabaty są duże, to bezpieczniej jest stosować metodę multiplikatywną.

Ważniejszy rabat dla kontrahenta (Rabat = Rabat kontrah. jeśli występuje)rabat dla towaru jest ignorowany – program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla kontrahenta.

Ważniejszy rabat dla towaru (Rabat = Rabat tow. jeśli występuje)rabat dla kontrahenta jest ignorowany- program bierze pod uwagę tylko rabat ustawiony dla towaru.

Czy ten artykuł był pomocny?