Schemat płatności w wypłacie

Schemat płatności w wypłacie   dostępny jest z każdej zakładki formularza wypłaty. Domyślnie wypełniany w oparciu o ustawienia zadeklarowane na formularzu danych kadrowych pracownika, z możliwością ręcznej edycji tych płatności bezpośrednio w wypłacie. Poszczególne kolumny na oknie Schemat płatności zawierają następujące informacje:

Płatności dla pracownika:

 • Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
 • Forma płatności – sposób zapłaty(np. gotówka, przelew, czek),
 • Bank – nazwa banku, w którym pracownik ma rachunek,
 • Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
 • Odbiorca płatności,
 • Kwota w PLN,
 • Kwota w walucie,
 • Waluta – domyślnie PLN. W przypadku przeliczenia wypłaty na inną walutę, zostanie zmieniona, zgodnie z modyfikacją użytkownika,
 • Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
 • Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.

Płatności związane z zajęciem wynagrodzenia (Płace i Kadry Plus):

 • Termin – domyślnie proponowany zgodnie z datą wypłaty,
 • Forma płatności – sposób zapłaty(np. gotówka, przelew, czek),
 • Bank – nazwa banku komornika,
 • Nr konta bankowego (tylko dla płatności przelewowych),
 • Odbiorca płatności,
 • Kwota w PLN,
 • Kwota w walucie,
 • Waluta,
 • Rozliczono – pojawi się napis „Rozliczono” w przypadku rozliczenia całej kwoty,
 • Kwota rozliczona – w przypadku częściowego rozliczenia wypłaty, pojawi się informacja o kwocie, która została już rozliczona.

Na Liście płatności wypłaty jest dostępny parametr Ręczna korekta płatności w wypłacie – po jego zaznaczeniu program pozwala edytować płatność i zmodyfikować: formę płatności, odbiorcę płatności, bank i kwotę. Zaznaczony parametr informuje również o tym, że płatność nie została rozliczona zgodnie ze schematem zadeklarowanym w kadrach, tylko została zmodyfikowana na formularzu wypłaty.

Jeżeli po ręcznej modyfikacji płatności wartość netto wypłaty nie zgadza się z kwotą zdefiniowanych płatności to pojawia się następujący komunikat przy zapisie formularza wypłaty: „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi [xxx]”. Gdzie xxx to kwota niezgodności. W takim przypadku należy ponownie wejść do schematu i dokonać korekty wybranej płatności.

Jeżeli chcielibyśmy przywrócić Schemat płatności na taki, jaki został zadeklarowany na formularzu danych kadrowych to należy:

 • Usunąć znaczek w polu Ręczna korekta płatności w wypłacie,
 • Zatwierdzić zmiany

Pod Listą płatności wypłaty znajdują się pola informacyjne, wyświetlane w walucie PLN i obcej, z podziałem na ROR i gotówkę:

 • Suma płatności do wypłaty;
 • Wartość netto wypłaty.

Każdorazowa modyfikacja wypłaty (dodawanie, usuwanie, zmiana elementów wypłaty) powoduje automatyczne przeliczenie kwot płatności, o ile nie zaznaczono parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie. Przy zaznaczonym parametrze, w takim przypadku należy ręcznie skorygować płatności.

Czy ten artykuł był pomocny?