Wzorce płacowe

Uwaga
Funkcja dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus

Jest to lista zdefiniowanych przez użytkownika wzorców. Lista ta dostępna jest również w trakcie konfigurowania typu wypłaty według algorytmu 11 lub 12. Z poziomu Wzorców płacowych można samodzielnie definiować czy edytować istniejące wzorce. Dostępna tu jest także funkcja kasowania zdefiniowanych wcześniej wzorców płacowych. Podczas kasowania wzorca następuje sprawdzenie czy nie jest on użyty w typach wypłat. Jeśli tak – następuje blokada kasowania wzorca związanego z wypłatami.

Konstruktor wzorca płacowego

 

Czy ten artykuł był pomocny?