Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje program Comarch ERP Optima?

Comarch ERP Optima współpracuje z każdym czytnikiem kodów kreskowych, który emuluje klawiaturę (ma możliwość wpięcia go do portu klawiatury). Karty cennikowe muszą mieć wypełnione pole EAN. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku nadaje kod EAN zgodnie z ustawionym zakresem w menu System/ Konfiguracj/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EANGenerowanie kodów EAN. Wpisany tu kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje pozycję, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania towarów na fakturę.

Dodatkowe informacje dotyczące czytników kodów kreskowych dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.

Czy ten artykuł był pomocny?