Pożyczka ZFŚS z harmonogramem spłat

image_print
Uwaga
Dostępność w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus.
  1. W Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy wypłat, dodajemy  nowy typ wypłaty – np. Pożyczka ZFŚS (nazwa i skrót). W polu Rodzaj wybieramy Pożyczka. Na zakładce [Szczegółowe] w polu PKZP wybieramy Pożyczka. Zapisujemy definicję . W ten sposób powstała definicja pożyczki nieopodatkowanej, nieoskładkowanej.
  2. Z menu głównego Płace i Kadry wybieramy opcję Kasy zapomogowo – pożyczkowe.
  3. Wyświetlamy Lista – Wszyscy. Ustawiamy kursor na danym nazwisku i naciskamy Lista pożyczek PKZP .
  4. Ikoną dodajemy pracownikowi pożyczkę.
  5. Na Formularzu pożyczki wybieramy Typ pożyczki – Pożyczka ZFŚS, wpisujemy datę przyznania (podpowiada się data bieżąca programu) i kwotę. Pozostałe pola nie są wymagane.
  6. Jeśli chcemy zdefiniować Harmonogram spłat  do tej pożyczki naciskamy , a następnie .
  7. Wypełniamy Formularz harmonogramu spłaty pożyczki i naciskamy . Szczegóły dotyczące wypełniania Harmonogramu znajdują się Harmonogram spłat
  8. Po obliczeniu harmonogramu sprawdzamy zakładkę Harmonogram, czy zgadza się z naszymi założeniami i zatwierdzamy .

Czy ten artykuł był pomocny?