Czy podczas zakładania nowej firmy istnieje możliwość skopiowania ustawień z innej bazy?

image_print

Podczas zakładania nowej firmy istnieje możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z już istniejącej do nowo zakładanej firmy. Taka opcja pojawia się, jeśli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy:

 • w kroku Jak będziesz używał tego programu wybrana została opcja Standardowo
 • w kroku Które obszary programu chcesz skonfigurować wybrano Kadry i płace i/lub Księgowość

Po uzupełnieniu podstawowych danych firmy w kreatorze pojawia się krok Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy? Po wybraniu odpowiedzi „Nie chcę kopiować ustawień” następuje przejście do kolejnych kroków kreatora, gdzie uzupełniane są wszystkie dostępne parametry. Natomiast po wybraniu drugiej opcji pojawia się możliwość wskazania bazy firmowej, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Na liście widoczne są bazy aktywne, do których dany operator nie ma ustawionego zakazu i do których już się zalogowano (uzupełniono Kreator konfiguracji parametrów firmy). Poniżej znajduje się lista parametrów podzielona na 4 grupy:

 • Parametry konfiguracyjne firmy – po zaznaczeniu tej opcji skopiowane zostaną:
  • Wszystkie parametry konfiguracji firmy z gałęzi Kasa/Bank, Ogólne, Płace oraz Środki trwałe
  • Parametry konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość z wyjątkiem rodzaju księgowości oraz parametru Firma wielozakładowa
  • Ustawienia konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Księgowość kontowa z wyjątkiem okresów obrachunkowych
  • Ustawienia z konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Parametry kopiowane są z ostatniego okresu obrachunkowego, który znajduje się w bazie źródłowej. Dane które nie są przenoszone, ponieważ są definiowane w kreatorze bazy danych to: data otwarcia okresu obrachunkowego, jego długość oraz parametr Zaliczki uproszczone na CIT.
 • Wspólne
  • Definicje atrybutów
  • Definicje dokumentów
  • Serie dokumentów
  • Formy płatności
  • Grupy kontrahentów
  • Kategorie
  • Miejscowości
  • Obieg dokumentów – statusy dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
  • Katalogi dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
 • Księgowość (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar księgowości)
  • Grupy kont
  • Grupy środków trwałych i w.n.p
  • Kręgi kosztów
  • Księgowania okresowe
  • Nazwy dzienników (w przypadku zaznaczenia, przenoszone są wyłącznie dzienniki ze wskazanej bazy, nie są tworzone standardowe nazwy dzienników)
  • Nazwy rejestrów VAT
  • Nazwy rejestrów Ewidencji dodatkowej
  • Plan kont (bez kont słownikowych)
  • Wymiary opisu analitycznego
  • Schematy księgowe
  • Zestawienia księgowe
  • Zestawienia księgowe systemowe (PIT, CIT)
 • Kadry i płace (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar kadr i płac)
  • Kody zawodu
  • Przyczyny zwolnienia
  • Definicje stref
  • Serie kalendarzy
  • Kalendarze
  • Wzorce płacowe
  • Typy wypłat
  • Limity nieobecności
  • Typy nieobecności
  • Wskaźniki
  • Rodzaje dni wolnych

Domyślnie wszystkie grupy są zaznaczone, ale możliwe jest odznaczenie wybranych grup bądź pozycji w ramach tych grup. Wówczas zostaną one pominięte podczas kopiowania z innej firmy. Ustawienia dotyczące wybranej bazy wzorcowej oraz zaznaczeń w ramach grup parametrów zapamiętywane są dla operatora – tak, aby przy tworzeniu kolejnej firmy proponowane były te same ustawienia co dla poprzedniej.

Jeżeli zaznaczono grupę Księgowość, w kroku kreatora W jaki sposób prowadzisz księgowość domyślnie zaznaczony jest rodzaj księgowości, który ustawiony był we wskazanej bazie wzorcowej. Jeżeli w bazie wzorcowej wybrana była księgowość kontowa, natomiast podczas logowania nie pobrano modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus, wówczas w kreatorze domyślnie zaznaczone będzie opcja Księga podatkowa. Jeżeli w kreatorze wybrana jest opcja Księgowość kontowa, wówczas pomijane są kroki dotyczące planu kont i zestawień księgowych (są one kopiowane ze wskazanej bazy wzorcowej).

Uwaga
Funkcja nie jest dostępna jeżeli wskazano że program ma być modułem płacowym dla Comarch XL bądź Comarch Altum lub modułem handlowym dla Comarch XL. W wersji 2021.0.1 nie są kopiowane ustawienia dotyczące modułów handlowych, dlatego też opcja importu danych będzie ukryta jeżeli wskazano, że skonfigurowany w bazie Comarch ERP Optima ma być wyłącznie obszar sprzedaży. Możliwość skopiowania danych z innej bazy nie pojawi się również wtedy, kiedy zakładana będzie pierwsza firma w programie

Czy ten artykuł był pomocny?