Formularz PZ: zakładka Dokumenty

image_print

Zakładka ta wyświetla listę wszystkich związanych z danym PZ dokumentów. Lista ta składa się z kolumn:

Numer – numer dokumentu skojarzonego z PZ.

Typ – dokumentu skojarzonego z PZ. Pole to może przyjmować wartość:

  • FZ – Faktura Zakupu skojarzona z PZ,
  • KOR – Korekta do dokumentu PZ,
  • PKA – Przyjęcie Kaucji,
  • DEK – Dekret Księgowy.

Data – data wystawienia dokumentu skojarzonego z PZ.

Razem netto – wartość netto dokumentu skojarzonego z danym Przyjęciem Zewnętrznym.

Poniżej listy dokumentów skojarzonych z PZ wyświetlane są informacje o wartości netto, brutto i VAT danego PZ. Pole Opis pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji związanych z dokumentem.

Przycisk  umożliwia podgląd wybranego dokumentu powiązanego z Przyjęciem Zewnętrznym.

Czy ten artykuł był pomocny?