Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

image_print

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce Ogólne lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności – na zakładce Płatności) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.
W takiej sytuacji należy w System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć opcjęNieaktywny” na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe – prawy górny róg formularza).

Czy ten artykuł był pomocny?