Jak wygenerować PIT-11 dla pracownika poniżej 26 roku życia w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku w trakcie roku?

image_print

W Comarch ERP Optima dla osób poniżej 26 roku życia korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek naliczany jest od następnego miesiąca deklaracji po przekroczeniu limitu 85 528 zł. W miesiącu osiągnięcia limitu całe wynagrodzenie traktowane jest jako zwolnione i w związku z tym zaliczka podatku nie jest pobierana.

Na deklaracji PIT-11 w części G informacja o przychodach zwolnionych (pola 86, 87, 88) zostanie wykazany przychód tylko do limitu 85 528,00, natomiast nadwyżka ponad limit zostanie automatycznie ujęta w części E wiersz 2 lub 6 w zależności od rodzaju przychodu pracownika.

Składki społeczne oraz zdrowotna naliczone od wynagrodzenia przysługującego w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia, zostaną potraktowane jako składki od wynagrodzenia zwolnionego i w całości wykazane w polach 71 i 74. W związku z tym na deklaracji PIT-11 należy dokonać edycji kwot tych składek. W polach 70 i 73 należy dodatkowo ująć składki społeczne i zdrowotne od nadwyżki wynagrodzenia ponad 85 528 zł  z miesiąca przekroczenia limitu, natomiast w polach 71 i 74 wykazać składki społeczne i zdrowotne tylko od przychodu do wysokości limitu zwolnienia

Czy ten artykuł był pomocny?