W których pozycjach na deklaracji PIT – 11 (wersja 26) zostaną wykazane otrzymane przez pracownika zasiłki?

image_print

1. Przychód z tytułu otrzymanych zasiłków

Otrzymane przez pracownika zasiłki, od których była naliczana zaliczka podatku (niezależnie od wskazanej pozycji na deklaracji PIT w nieobecności) zostaną wykazane w PIT w części E w pozycji 8. Inne źródła.

2. Zaliczka pobrana przez płatnika od zasiłków.

  • w pozycji 1
    • gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku od należności ze stosunku pracy wykazanych w pozycji 1 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zostanie wykazana łączna kwota zaliczki z tych źródeł),
    • gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku od należności ze stosunku pracy wykazywanych zarówno w pozycji 1 jak i pozycji 2 oraz od zasiłków pieniężnych (w pozycji 1 zostanie wykazana łączna kwota zaliczki z tych źródeł),
  • w pozycji 2 – jeśli przychód był otrzymywany przez pracownika do 26 r.ż. i została pobrana zaliczka podatku jedynie od przychodów ze stosunku pracy wykazywanych w pozycji 2 oraz od zasiłków pieniężnych (łączna zaliczka zostanie wykazana w pozycji 2),
  • w pozycji 8 – gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku jedynie od zasiłków pieniężnych.

Czy ten artykuł był pomocny?