KSeF

image_print

Jest to miejsce zawierające ustawienia dotyczące integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

W sekcji Środowisko pracy z KSeF należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

  • demo – praca odbywa się w trybie demo i służy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF.. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z Historii zmian.
  • produkcyjne – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego, ta forma po wysłaniu pierwszego dokumentu obliguje Użytkownika do wysyłania każdej kolejnej wystawionej w programie Faktury do systemu KSeF.
Uwaga
W przypadku zmiany środowiska pracy przez Uzytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wysłaniu pierwszego dokumentu do KSeF powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.

Poprzez przycisk Generuj token program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF.

W polu Token istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

Przycisk Usuń token umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

Uwaga
Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.

Czy ten artykuł był pomocny?