Limit płatności gotówkowych

image_print

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. W związku z tym, na dokumentach handlowych oraz na Wydaniu Zewnętrznym z płatnością (z pominięciem korekt) wystawionych po 1 stycznia 2017 r. z typem płatności gotówka, których wartość transakcji przekroczy 15 tys. PLN, w sekcji Daty i Wartości przy polu Razem wyświetlane jest ostrzeżenie: Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zmień formę płatności.

Dotyczy wersji: 2022.1.1
Dla dokumentów z datą sprzedaży lub zakupu od 01.01.2022r., z formą płatności o typie gotówka i wystawionych dla podmiotu gospodarczego, po przekroczeniu kwoty 8 tys. PLN wyświetlany jest poniższy komunikat:
Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy zapisać dokument?
Jeżeli kwota na dokumencie będzie wynosić 8 tys. PLN lub mniej komunikat nie będzie wyświetlany. Natomiast na dokumentach wystawianych przed 01.01.2022 r. będzie kontrolowana kwota powyżej 15 tys. PLN.

Oprócz komunikatu, na transakcji po przekroczeniu 8 tys. PLN obok kwoty Razem w podsumowaniu dokumentu będzie wyświetlane poniższe ostrzeżenie.

Uwaga
Na dokumentach walutowych, jeżeli po przeliczeniu wartości dokumentu na PLN, wartość ta będzie wyższa niż 8 tys. PLN to zostanie wyświetlony zarówno komunikat jak i ostrzeżenie.

Czy ten artykuł był pomocny?