Lista Arkuszy Inwentaryzacyjnych

image_print

Lista arkuszy inwentaryzacyjnych obsługiwana jest przez standardowe przyciski i klawisze:

Dodaj – dodanie nowego dokumentu. W przypadku dokumentów AI nie ma możliwości kopiowania arkuszy. Istnieje możliwość dodania arkusza z już wypełnioną listą towarów – funkcja jest dostępna w menu pod strzałką obok przycisku. Przy wykorzystaniu tej funkcji można wprowadzić towary: 

  • z już wypełnionymi stanami (wtedy operator wprowadza ilości tylko dla towarów, których stan rzeczywisty jest różny od „komputerowego”)
  • bez wprowadzania ilości (przydatne podczas tworzenia arkuszy pomocniczych AIP).

Zmień – podgląd wystawionego wcześniej dokumentu:

  • dla dokumentów w buforze (zielony kolor) istnieje możliwość wprowadzania zmian.
  • dla dokumentów zatwierdzonych (czarne) istnieje możliwość wpisania stanu rzeczywistego towaru.
  • dla dokumentów przekonwertowanych do PW/RW (o statusie I) nie ma możliwości zmian.

Usunięcie – jest możliwe tylko w przypadku dokumentów AI w buforze.

Inwentaryzacja – po zaznaczeniu uzupełnionego arkusza inwentaryzacyjnego przyciśniecie tego przycisku uruchamia proces inwentaryzacji, czyli ustalenia stanów w magazynie. Tworzone są dokumenty RW i PW.

Na liście mogą być wyświetlane kolumny:

Numer – dokumentu klasy AI

Status – dokumentu, puste pole oznacza, że dokument nie został jeszcze przekonwertowany do PW/RW. O takim przekonwertowaniu świadczy litera I

Data wyst. – data dokumentu. Wykonując inwentaryzację program porównuje ilości wpisane na AI ze stanem w programie na dzień wystawienia AI

Magazyn – symbol magazynu, którego dotyczy dany dokument

Opispole na dodatkowy opis dokumentu, np. może zawierać informacje o tym kto wykonał dany spis.

Zasady dotyczące grupowania, sortowania, wyszukiwania dokumentów (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?