Ostrzeżenie ID 23381 „Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze”

image_print

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora – prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.

Czy ten artykuł był pomocny?