Parametry

image_print

Ścieżka do programu Płatnik – domyślna ścieżka lokalizacji Programu Płatnik. Przy niestandardowej lokalizacji programu Płatnik lub  zainstalowanym sieciowo – trzeba zmodyfikować ścieżkę dostępu poprzez wpisanie prawidłowej lub użycie przycisku ‘Wybór pliku’.

Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML-  w module Comarch Biuro Rachunkowe  istnieje możliwość seryjnego naliczania i eksportowania deklaracji ZUS DRA.  W tym miejscu należy wskazać katalog, w którym automatycznie będą zapisywane pliki xml z deklaracjami ZUS DRA. Domyślnie ustawia się  katalog C:\ProgramData\Comarch ERP Optima\ZUS.

Współbieżne naliczanie wypłat- zaznaczenie parametru powoduje współbieżne (równoległe) naliczanie wypłat w trakcie  seryjnego naliczania wypłat.  Gdy parametr nie jest zaznaczony wypłaty naliczają się szeregowo.

Czy ten artykuł był pomocny?