Pytanie ID 30205 „Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?”

image_print

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy Usuń zapis księgowy.

Czy ten artykuł był pomocny?