Zakładka [Wg atrybutów]

image_print

Czwarta zakładka [Wg atrybutów] wyświetla dokumenty w kontekście nadanych im atrybutów. Ujęcie to pozwala na wyodrębnienie dokumentów związanych z danym rodzajem działalności, realizowanym projektem, miejscem poniesienia kosztu i innymi dodatkowymi informacjami. Atrybuty mogą być wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych schematów księgowych.

Na zakładce istnieje możliwość podglądu oraz edycji danych. Dokumenty pogrupowane są po kodzie atrybutu i jego nazwie. Oprócz informacji o dokumentach, identycznych jak na poprzednich listach, zakładka [Wg atrybutów] zawiera dwie dodatkowe kolumny: Kod atrybutu oraz Wartość atrybutu. Pozwalają one użytkownikowi na uzyskanie szczegółowych informacji o atrybutach wprowadzonych na dokumencie rejestru VAT.

Rejestry VAT – Wg atrybutów

Listę Rejestrów VAT wg atrybutów można filtrować za pomocą skonstruowanego filtra, identycznie jak w przypadku pozostałych zakładek. Ponadto, można wyszukiwać dokumenty konkretnego Rejestru cząstkowego, w określonym przedziale czasowym (Za okres) oraz Wg Kontrahenta. W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa,  istnieje możliwość wyświetlania dokumentów związanych z konkretnym zakładem. Zaznaczenie w filtrze atrybutu powoduje wybranie tylko tych dokumentów, do których poprzednio przyporządkowano jakikolwiek parametr. Aby zawęzić listę do wybranego atrybutu, należy wybrać atrybut z listy lub wpisać jego kod w kolejne pole. Możliwe jest również filtrowanie listy dokumentów wg danej wartości atrybutu. Wyfiltrowane dokumenty można wydrukować z poziomu ikony drukarki.

Gdy lista jest zawężona do atrybutów o typie liczba można włączyć podsumowanie w kolumnie Wartość atrybutu.

W przypadku dokumentów wprowadzonych za pomocą usługi Comarch OCR, można z tego okna w łatwy sposób zweryfikować, czy dokumenty zostały już pozytywnie sprawdzone, czy też jakieś jeszcze oczekują na weryfikację.

Czy ten artykuł był pomocny?