W jaki sposób poprawnie wystawić fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?

image_print

01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem można wystawić w programie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 jedynie dla dokumentów z datami przed 1.11.2019r.1. Aby możliwe było wystawianie dokumentów z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem należy w menu System/Konfiguracja/Firma/ Handel/ Parametry (obszar Inne) zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru.

2. Na karcie towaru pojawi się wówczas możliwość ustawienia, czy towar podlega odwrotnemu obciążeniu, poprzez wybranie z listy opcji:

  • Nie,
  • Tak (dla towarów objętych standardową procedurą odwrotnego obciążenia),
  • Powyżej limitu (dla towarów, które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia po przekroczeniu limitu określonego ustawą). 

3. Stawki VAT sprzedaży i zakupu powinny być ustawione jak dla transakcji nie objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia.

4. Na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe należy wybrać status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

5. Na Fakturze Sprzedaży dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny towary, które na swojej karcie mają ustawione odwrotne obciążenie na Tak, otrzymają automatycznie stawkę NP.

6. Towary, które zostaną objęte odwrotnym obciążeniem powyżej limitu, trafią na dokument ze stawką, jaka została ustawiona na ich karcie. Dopiero, kiedy sprzedaż na dokumencie dla tych towarów przekroczy kwotę 20 000 PLN, ich stawka zostanie automatycznie zmieniona na NP.

7. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji wystawianych jest więcej faktur, Użytkownik może sprawdzić ich sumę klikając na przycisk pioruna, który znajduje się w obszarze Odwrotne obciążenie – limit na Fakturze Sprzedaży.

8. Jeżeli wartość towarów objętych limitem na aktualnie wystawianym dokumencie nie przekroczyła kwoty 20 000 PLN, a towary w ramach jednolitej gospodarczo transakcji powinny zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, wówczas należy ręcznie zaznaczyć parametr NP na formularzu Faktury.

9. Na wydruku faktury pojawi się informacja o procedurze odwrotnego obciążenia.

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. wprowadzono obowiązek stosowania Mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT. Tym samym funkcjonalność odwrotnego obciążenia została zastąpiona w odniesieniu do kontrahentów krajowych. W programie Comarch ERP Optima funkcjonalność ta jest dostępna od wersji 2020.0.1.

Funkcja odwrotnego obciążenia może być nadal stosowana wobec kontrahentów unijnych i pozaunijnych – należy jednak pamiętać, że po wyborze takiego kontrahenta, na pozycji cennika należy dodatkowo zmienić ręcznie Stawkę VAT na NP dla towarów.

Czy ten artykuł był pomocny?