Współpraca z wszystko.pl

image_print

Informacje wstępne

Comarch ERP Optima współpracuje z nową odsłoną wszystko.pl. Platforma sprzedażowa wszystko.pl zapewnia skuteczną promocję i realizację procesu sprzedaży towarów i usług w internecie. Użytkownicy Comarch ERP Optima poprzez wszystko.pl mogą prezentować swoją ofertę produktową. Dzięki wszystko.pl możliwe jest dotarcie z ofertą do szerokiego grona klientów oraz wypromowanie swojej marki, a to wszystko bez prowizji i opłat za wystawianie i zarządzanie ofertami.

Współpraca Comarch ERP Optima z platformą sprzedażową wszystko.pl jest dostępna dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję oraz korzystających z modułów: Faktury, Handel lub Handel Plus.

Rozpoczęcie sprzedaży na wszystko.pl

Aby rozpocząć sprzedaż na wszystko.pl należy najpierw założyć oraz aktywować konto sprzedawcy na platformie sprzedażowej wszystko.pl – https://sprzedawca.wszystko.pl. Nie ma możliwości założenia nowego konta na platformie wszystko.pl z poziomu Comarch ERP Optima.

Połączenie aktywnego konta wszystko.pl z Comarch ERP Optima możliwe jest z poziomu okna:

 • Oferty Comarch ERP dostępnej bezpośrednio po zalogowaniu do programu
 • Ogólne/Włącz nowe funkcje
 • Handel/Uruchom sprzedaż w Internecie

przez wybranie przycisku „wszystko.pl”

lub z poziomu System/ Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl po naciśnięciu przycisku dodawania.

Każdorazowo pojawi się okno rozpoczęcia sprzedaży na wszystko.pl, które inicjuje proces powiązania konta wszystko.pl z Comarch ERP Optima.

Po wciśnięciu przycisku wszystko.pl użytkownik jest przekierowywany do przeglądarki internetowej, gdzie pojawia się okno logowania do wszystko.pl. Po zalogowaniu się użytkownik zostaje poinformowany o połączeniu konta wszystko.pl z Comarch ERP Optima. Cała operacja nie powinna trwać dłużej niż minutę.

Po podłączeniu konta wszystko.pl w konfiguracji System/ Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl pojawia się wpis informujący o połączeniu obu systemów. Natomiast na formularzu towaru udostępniane są nowe pola pozwalające na przygotowanie oferty sprzedaży. 

W konfiguracji System/ Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl można zmienić ogólne ustawienia dotyczące danych wysyłanych do wszystko.pl:

 • Cena domyślna – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
 • Magazyny – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów..

W tym momencie można przygotować oferty i przesłać je na platformę wszystko.pl.

 

Tworzenie oferty

Aby towary i usługi były dostępne dla kupujących na platformie wszystko.pl, należy uzupełnić potrzebne dane na zakładce wszystko.pl na karcie towaru. Aby móc wysłać ofertę do wszystko.pl należy uzupełnić co najmniej jej tytuł. Pozostałe dane można ustalić z poziomu platformy wszystko.pl.

Wskazówka
Oferty wysyłane na wszystko.pl z Comarch ERP Optima zawsze są w postaci szkicu, który można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP czy na platformie wszystko.pl. Szkic nie jest ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących.

Jedną z najważniejszych rzeczy jest wskazanie odpowiedniej kategorii, w której ma zostać umieszczony towar lub usługa. W zależności od wskazanej kategorii zmienia się lista parametrów, które muszą zostać uzupełnione, aby oferta mogła być dostępna dla klientów. Na formularzu można również uzupełnić cennik dostaw oraz warunki zwrotów, gwarancji i reklamacji, jeżeli zostały one wcześniej przygotowane na platformie wszystko.pl.

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl

W Comarch ERP Optima można uzupełnić następujące parametry oferty:

 • Tytuł oferty: tytuł oferty prezentowany na wszystko.pl; może mieć od 4 do 100 znaków; może zawierać znaki alfabetu polskiego, cyfry arabskie i znaki specjalne: , . – + ‘’ > < ( ) ? [ ] &.
 • Opis oferty: opis oferty prezentowany na wszystko.pl; może zawierać maksymalnie 2000 znaków.
 • Cena: cena sprzedaży towaru na platformie wszystko.pl; należy wybrać jedną z wartości:
  • Konkretna zdefiniowana cena – do wszystko.pl będzie przesyłana wskazana cena.
  • Indywidualna cena dla oferty – w osobnym polu należy uzupełnić dedykowaną cenę.
  • Cena domyślna wskazana w konfiguracji – do wszystko.pl będzie przesyłana cena wskazana w konfiguracji.
 • Kategoria: należy wskazać kategorię najniższego poziomu, w której ma zostać umieszczona oferta na platformie sprzedażowej wszystko.pl.
  Lista kategorii wszystko.pl
 • Parametry: lista parametrów wymaganych do opublikowania oferty na wszystko.pl; lista zmienia się dynamicznie w zależności od wybranej kategorii.
  Parametry kategorii towaru dla wszystko.pl
 • Czas realizacji: czas realizacji zamówienia
 • Cennik dostaw: cennik dostaw utworzony po stronie wszystko.pl.
 • Zwrot: warunki zwrotów utworzone na wszystko.pl.
 • Reklamacja: warunki reklamacji utworzone na wszystko.pl.
 • Gwarancja: warunki gwarancji utworzone na wszystko.pl.
 • Udostępnij ofertę: parametr umożliwia udostępnienie oferty na platformie sprzedażowej wszystko.pl.
 • Przycisk wszystko.pl: jest aktywny w momencie, gdy oferta została przesłana na wszystko.pl. Przycisk umożliwia podgląd oferty na platformie wszystko.pl.

Zdjęcia dla oferty

Aby ułatwić klientowi identyfikację produktu, do towaru można przypisać zdjęcie wysyłane razem z produktem na wszystko.pl.

Załączniki

Zdjęcia można dodać na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Funkcja dodawania załącznika ma trzy opcje .

Do wszystko.pl przenoszone są załączniki, dla których w kolumnie e-Handel wybrana jest opcja TAK (opcja TAK niedostępna dla linków).

Wskazówka
Zdjęcia dla przesyłanych ofert do wszystko.pl powinny być zapisane na białym tle oraz mieć rozmiar do 512 KB. Zdjęcia mogą być w formacie jpg, png lub webP.

Wysyłanie oferty na platformę wszystko.pl

Schemat przekazywania ofert na wszystko.pl

Oferty przygotowane w Comarch ERP Optima są wysyłane na platformę wszystko.pl zawsze w postaci szkicu, nie są one od razu widoczne dla klientów.  Taki status oferty pozwala na zmianę wszystkich danych.

Szkic oferty należy ostatecznie sprawdzić na wszystko.pl i po potwierdzeniu poprawności danych można go udostępnić klientom. Po opublikowaniu oferty możliwa jest na niej zmiana wyłącznie ceny lub ilości (czy to z poziomu Comarch ERP Optima czy też bezpośrednio na platformie wszystko.pl).

Aby wprowadzić inne zmiany na opublikowanej ofercie, należy zakończyć aktualną ofertę, a następnie przygotować i udostępnić nową ofertę.

Komunikacja z wszystko.pl

Udostępnienie towaru/usługi na wszystko.pl odbywa się poprzez zaznaczenie parametru Udostępnij ofertę na zakładce wszystko.pl, a następnie zapisanie karty towaru/usługi.

Aby zakończyć ofertę należy odznaczyć parametr Udostępnij ofertę i zapisać kartę towaru.

Aktualizacja udostępnionych ofert odbywa się z menu Narzędzia. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się okno umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji.

Okno synchronizacji wszystko.pl

Na oknie w polu Sklep umożliwiono wybór platformy wszystko.pl, z którą wykonana zostanie synchronizacja.

Poniżej wskazujemy rodzaj synchronizacji do wykonania. W pierwszej części dostępne są parametry:

 • Wyślij ofertę do wszystko.pl – powoduje on wysłanie szkiców ofert, które zmieniły się od ostatniej synchronizacji na wszystko.pl.
 • Pobierz zamówienia z wszystko.pl – pobieranie zamówień zostanie wprowadzone w kolejnych wersjach Comarch ERP Optima; w wersji 2022.7 zamówienia nie są importowane.
W części okna Ustawienia dodatkowe dostępne są kolejne parametry, domyślnie niezaznaczone:

 • Wyślij tylko zasoby – powoduje on wysyłanie stanów magazynowych do wszystko.pl zgodnie z ustawieniami w konfiguracji stanowiska wszystko.pl.
 • Wyślij tylko ceny – powoduje eksport tylko cen do wszystko.pl.
 • Wymuś pełną synchronizację oferty – powoduje on wysłanie wszystkich przygotowanych ofert, bez względu na datę ostatniej modyfikacji.
 • Wyślij wszystkie dane binarne – parametr obecnie nie jest wykorzystywany przy przesyłaniu ofert na wszystko.pl.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?