Wydruki z Listy zasobów

image_print

Spis z natury przedstawia stan magazynu na dany dzień. Raport dotyczy tylko towarów: 

 • Wydruk posortowany jest wg grup towarowych.
 • Zawiera informacje o kodzie, nazwie, statusie, numerze katalogowym danej pozycji, jednostce, ilości danego towaru i łącznej wartości danej pozycji. Dodatkowo umieszczona jest informacja o cenie, która wyliczana jest jako iloraz wartości i ilości.
 • Raport uwzględnia filtry wprowadzone na liście zasobów, np. można ograniczyć go do danej grupy czy magazynu.
 • Na wydruku Spisu z natury z podziałem na dostawy, jeżeli dostawa była przesunięta na magazyn, dla którego wykonywany jest wydruk, cena wyliczana jest na podstawie ilości i wartości zakupu dla poszczególnych dostaw.

Bilans handlowy towarów informuje o ilości/wartości przychodów i rozchodów towaru w danym okresie czasu:

 • Raport posortowany jest alfabetycznie wg kodu zasobów.
 • W raporcie uwzględniane są wszystkie zapisane na trwale (nie do bufora) transakcje.
 • Na wydruku oprócz kodu towaru/usługi pojawia się również jego nazwa, EAN, kod katalogowy, jednostka miary, waluta.
 • Przed wyliczeniem bilansu należy podać daty określające analizowany okres.
 • Raport uwzględni wszystkie zastosowane na liście filtry.

Towary zalegające (GenRap)/Wzór standard zawiera informacje o towarach, które zalegają na magazynie określoną ilość dni (raport jest dostępny dla baz, gdzie naliczanie kosztu własnego sprzedaży odbywa się wg metody FIFO lub LIFO):

 • Raport działa dla pozycji zaznaczonych na liście.
 • Uwzględniane są wszystkie magazyny lokalne.
 • Przed wykonaniem wydruku w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku należy uzupełnić wartość pola Ile dni zalega.
 • Dla każdej pozycji podana jest informacja o ilości zalegającej, jednostce miary, dacie dostawy, ilości dni jakie upłynęły od przyjęcia dostawy względem daty bieżącej, wartości zasobu i magazynie, na którym zalega towar.
 • Towar przesuwany między magazynami poprzez Przesunięcia Międzymagazynowe nie jest traktowany jako zalegający. 

Czy ten artykuł był pomocny?